Povinně zveřejňované informace

Adresa: Obec Šafov
Telefon: pevná linka: 515 297 827, mobil: 770 778 278
Oficiální webové stránky: https://www.safov.cz/
E-mail: ousafov@volny.cz
Elektronická podatelna: podatelna@safov.cz
ID datové schránky: xy2bj88
IČO:  00637033
DIČ: CZ00637033
Bankovní spojení: 152325605/0300
Úřední hodiny: Úterý od 7:30 – 17:30, Čtvrtek od 7:30 – 15:00, starostka obce je přítomna uterý 15:00 – 16.00 a pátek 15:00 – 16:00.

Elektronické podání je možné prostřednictvím e-mailové zprávy podepsané kvalifikovaným elektronickým podpisem a odeslané na elektronickou adresu podatelny ousafov@volny.cz, nebo na technickém nosiči dat (CD, DVD, flash disk).

Adresa pro doručování dokumentů v analogové a digitální podobě na přenosných technických nosičích dat: Šafov 78, 671 06 Šafov.

Elektronické podání bez kvalifikovaného elektronického podpisu se přijímá na adrese ousafov@volny.cz. Toto podání má informativní charakter, nepovažuje se za oficiální poštu. Slouží pouze k poskytování běžných informací.

 

1. Úřední hodiny pro příjem podání na technických nosičích dat:

Úterý:          7:30 – 17:30
Čtvrtek:             7:30 – 15:00

2. Další formou elektronického doručování zpráv je:

3. Příjem a zpracování elektronického podání

 

Po přijetí elektronické datové zprávy provede oprávněný pracovník podatelny následující:

1. Kontrola elektronické datové zprávy:

  1. zda je podání přijaté v elektronické podobě čitelné
  2. zda je elektronicky podepsáno – platný, kvalifikovaný elektronický podpis a kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb
  3. podatelna potvrdí přijetí/nepřijetí podání pouze v případě, že datová zpráva byla  doručena osobně na podatelnu
  4. pokud byla datová zpráva na datovém nosiči podaná prostřednictvím pošty, podatelna potvrzení elektronicky nezasílá

 

2. Potvrzení doručení datové zprávy:

            Každá osobně doručená datová zpráva bude písemně potvrzená s níže uvedeným textem:

            Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Šafov na adresu  ousafov@volny.cz dne DD.MM.RRRR v HH.MM.SS.

            Identifikátor dokumentu

            Jméno a příjmení oprávněného příjemce zprávy

 

Zpracování elektronických podání se řídí příslušnými zákonnými normami a standardem ISVS pro provoz elektronických podatelen ve vztahu k používání kvalifikovaného elektronického podpisu (vydal ÚVIS č.016/01).

4. Seznam povolených formátů datových zpráv (předkladatel podání musí zachovat uvedené přípony jmen souborů):

Přípustná velikost zpráv přijímaných pomocí elektronické pošty je do ???? MB. Je-li velikost dokumentu větší, je třeba předat jej na technickém nosiči dat (možno podat i poštou).

Každý jednotlivý dokument se předává jako právě jeden soubor.

5. Seznam základních právních předpisů

6. Elektronická podání

zaslaná instituci, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsána kvalifikovaným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky instituce a občany.

Konec možnosti používání zaručeného elektronického podpisu místo kvalifikovaného

Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce ve svém § 19 stanovil dvouleté přechodné období pro používání uznávaných elektronických podpisů a elektronických značek namísto kvalifikovaných elektronických podpisů a kvalifikovaných elektronických pečetí.

Toto přechodné období skončilo 19.září 2019. Od tohoto dne mohou veřejnoprávní podepisující/pečetící (§ 5 citovaného zákona) používat pouze kvalifikovaný elektronický podpis a kvalifikovanou elektronickou pečeť na kvalifikovaném prostředku (schválený USB token, čipová karta), pokud se dokumentem právě jedná, což je vždy (srv. zejména § 545 a 546 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Používáním pouze zaručených elektronických podpisů nebo elektronických značek se v případě veřejnoprávních původců jedná o nesprávný úřední postup podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.

Poslední aktuality

Svatofloriánská mše svatá 4.5.2024 Vranov nad Dyjí

Vydáno: 22.2.2024 8:27  •  Přečteno: 61x

Dětský karneval 2.3.2024 Jazovice

Vydáno: 19.2.2024 7:24  •  Přečteno: 85x

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energieDovolujeme si Vás upozornit, že v katastru Vaší obce / Vašeho města bude z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy nutné dočasně přerušit dodávku elektrické energie. Rozsah přerušení dodávky elektřiny naleznete v detailu aktuality....

Dne 15.03.2024 od 08:00 do 15.03.2024 15:30

Vydáno: 13.2.2024 11:27  •  Přečteno: 107x

Hrazení poplatků na rok 2024

Vydáno: 25.1.2024 7:47  •  Přečteno: 222x

1.Drůbeží zásilková služba až do domu, okres Znojmo rok 2024

Vydáno: 25.1.2024 7:45  •  Přečteno: 189x

Aplikace MůjOdpad

Aplikace MůjOdpadPřicházíme s novinkou, díky které už nikdy nezapomenete přistavit popelnici k výsypu. Je to velmi jednoduché! Stačí, když si do vašeho chytrého mobilu stáhnete naši novou aplikaci MůjOdpad, vyberete obec/adresu a druhy odpadu, které chcete sledovat a nastavíte si časy upozornění.
Kompletní návod ke stažení naleznete zde.

Vydáno: 18.1.2024 7:27  •  Přečteno: 181x
Zobrazit všechny aktuality