Povinně zveřejňované informace

Adresa: Obec Šafov
Telefon: pevná linka: 515 297 827, mobil: 770 778 278
Oficiální webové stránky: https://www.safov.cz/
E-mail: ousafov@volny.cz
ID datové schránky: xy2bj88
IČO:  00637033
DIČ: CZ00637033
Bankovní spojení: 152325605/0300
Úřední hodiny: úterý 7:30 – 17:30, pátek 7:30 – 13:00, starosta obce je přítomen v úterý a ve středu od 16.00 do 17.00 hod a v pátek od 8:30 do 9:30

Elektronické podání je možné prostřednictvím e-mailové zprávy podepsané kvalifikovaným elektronickým podpisem a odeslané na elektronickou adresu podatelny ousafov@volny.cz, nebo na technickém nosiči dat (CD, DVD, flash disk).

Adresa pro doručování dokumentů v analogové a digitální podobě na přenosných technických nosičích dat: Šafov 78, 671 06 Šafov.

Elektronické podání bez kvalifikovaného elektronického podpisu se přijímá na adrese ousafov@volny.cz. Toto podání má informativní charakter, nepovažuje se za oficiální poštu. Slouží pouze k poskytování běžných informací.

 

1. Úřední hodiny pro příjem podání na technických nosičích dat:

Úterý:          7:30 – 17:30
Pátek:             7:30 – 13:00

2. Další formou elektronického doručování zpráv je:

3. Příjem a zpracování elektronického podání

 

Po přijetí elektronické datové zprávy provede oprávněný pracovník podatelny následující:

1. Kontrola elektronické datové zprávy:

  1. zda je podání přijaté v elektronické podobě čitelné
  2. zda je elektronicky podepsáno – platný, kvalifikovaný elektronický podpis a kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb
  3. podatelna potvrdí přijetí/nepřijetí podání pouze v případě, že datová zpráva byla  doručena osobně na podatelnu
  4. pokud byla datová zpráva na datovém nosiči podaná prostřednictvím pošty, podatelna potvrzení elektronicky nezasílá

 

2. Potvrzení doručení datové zprávy:

            Každá osobně doručená datová zpráva bude písemně potvrzená s níže uvedeným textem:

            Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Šafov na adresu  ousafov@volny.cz dne DD.MM.RRRR v HH.MM.SS.

            Identifikátor dokumentu

            Jméno a příjmení oprávněného příjemce zprávy

 

Zpracování elektronických podání se řídí příslušnými zákonnými normami a standardem ISVS pro provoz elektronických podatelen ve vztahu k používání kvalifikovaného elektronického podpisu (vydal ÚVIS č.016/01).

4. Seznam povolených formátů datových zpráv (předkladatel podání musí zachovat uvedené přípony jmen souborů):

Přípustná velikost zpráv přijímaných pomocí elektronické pošty je do ???? MB. Je-li velikost dokumentu větší, je třeba předat jej na technickém nosiči dat (možno podat i poštou).

Každý jednotlivý dokument se předává jako právě jeden soubor.

5. Seznam základních právních předpisů

6. Elektronická podání

zaslaná instituci, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsána kvalifikovaným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky instituce a občany.

Konec možnosti používání zaručeného elektronického podpisu místo kvalifikovaného

Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce ve svém § 19 stanovil dvouleté přechodné období pro používání uznávaných elektronických podpisů a elektronických značek namísto kvalifikovaných elektronických podpisů a kvalifikovaných elektronických pečetí.

Toto přechodné období skončilo 19.září 2019. Od tohoto dne mohou veřejnoprávní podepisující/pečetící (§ 5 citovaného zákona) používat pouze kvalifikovaný elektronický podpis a kvalifikovanou elektronickou pečeť na kvalifikovaném prostředku (schválený USB token, čipová karta), pokud se dokumentem právě jedná, což je vždy (srv. zejména § 545 a 546 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Používáním pouze zaručených elektronických podpisů nebo elektronických značek se v případě veřejnoprávních původců jedná o nesprávný úřední postup podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.

Poslední aktuality

Otevírací doba Prodejna Šafov

Otevírací doba Prodejna Šafov

Vydáno: 24.1.2022 11:20  •  Přečteno: 26x

Prodejna Šafov - UZAVŘENA

Prodejna Šafov - UZAVŘENA

Vydáno: 20.1.2022 10:51  •  Přečteno: 53x

Pošta Partner Šafov změna provozní doby od 17.1.2022 do 21.1.2022

Pošta Partner Šafov změna provozní doby od 17.1.2022 do 21.1.2022

Vydáno: 14.1.2022 8:59  •  Přečteno: 52x

Upozornění Policie ČR- podvodné telefonáty seniorům

Vydáno: 5.1.2022 7:53  •  Přečteno: 68x

Kalendář svozu odpadů 2022

Kalendář svozu odpadů 2022

Vydáno: 3.1.2022 10:52  •  Přečteno: 81x

Informace Policie - Upozornění na nákupy na internetu

Vydáno: 13.12.2021 12:46  •  Přečteno: 117x
Zobrazit všechny aktuality